עזרה חברתית

1. חי קלוב:

עזרה לזולת הוא הבסיס, עליו עומדת הקהילה היהודית.

בבית חב”ד יש קבוצה של אנשים האחראים על המשך הפעילות בקהילה, עם תרומה קבועה וצנועה.
העזרה שלך לא רק עוזרת למועדון חי להמשיך את פעילותו, אלא גם מחזקת ומרחיבה אותה. עשו את הצעד הקטן שיעשה את השינוי הגדול.

והצטרף לחי קלוב!

עזרה חברתית

1.חי קלוב:

עזרה לזולת הוא הבסיס, עליו עומדת הקהילה היהודית.
בבית חב”ד יש קבוצה של אנשים האחראים על המשך הפעילות בקהילה, עם תרומה קבועה וצנועה.
העזרה שלך לא רק עוזרת למועדון חי להמשיך את פעילותו, אלא גם מחזקת ומרחיבה אותה. עשו את הצעד הקטן שיעשה את השינוי הגדול.

והצטרף לחי קלוב!

עזרה חברתית

2. כאן איתך ובשבילך:

בית חב”ד תמיד איתך. ברגעי שמחה ואור או ברגעי קושי ומשבר, אנחנו כאן להתייצב לצידך, להיות איתך ולתמוך בך.

עזרה חברתית

2. כאן איתך ובשבילך:

בית חב”ד תמיד איתך. ברגעי שמחה ואור או ברגעי קושי ומשבר, אנחנו כאן להתייצב לצידך, להיות איתך ולתמוך בך.

עזרה חברתית

3.מחסני מזון

‘מחסני המזון’ הוא פרויקט לאיסוף מצרכים וחלוקתם בין נזקקים. בפרויקט זה משתתפים אנשים רבים מהקהילה.

עזרה חברתית

3. מחסני מזון

‘מחסני המזון’ הוא פרויקט לאיסוף מצרכים וחלוקתם בין נזקקים. בפרויקט זה משתתפים אנשים רבים מהקהילה.